SOZ – Formulier

Status Onderzoek Zending


Wanneer u een onderzoek wilt starten naar een zending, dan kunt u dat aanvragen via dit online formulier: “Status Onderzoek Zending” (SOZ).
Zodra het formulier is ingediend zal er zo spoedig mogelijk een onderzoek worden gestart. We streven ernaar om binnen vijf werkdagen een antwoord te geven.
Let erop dat de Postverzender ook afhankelijk is van de buitenlandse Postbedrijven.

  Verzender

  Ontvanger

  Zending

  Aanvullende Informatie  LET OP!

  Vragen inzake traceerbare zendingen
  In overeenstemming met onze Customer Policy dienen vragen over zendingen ruim binnen 60 dagen na de verzenddatum aan ons Customer Service team worden gemeld via het invullen van een SOZ formulier (zie hierboven). Deze 60 dagen stellen ons in staat het nodige onderzoek uit te voeren om eventuele problemen op te lossen. Na deze periode is het niet meer mogelijk een onderzoek in te stellen en/of een claim in te dienen bij onze delivery partners.

  Betwiste bezorging
  In overeenstemming met onze Customer Policy dienen betwistingen van volgens de T&T status bezorgde zendingen ruim binnen 7 dagen na bezorging datum gemeld in de Track&trace aan ons Customer Service Team te worden gemeld. Na deze periode is het niet meer mogelijk een onderzoek in te stellen en/of een claim in te dienen bij onze delivery partners. De geadresseerde moet een DOR-formulier invullen & ondertekenen, dit moet door u dan samen met de invoice van de zending direct na indiening van het SOZ-formulier mailen naar support@worldparcel.nl. Hiermee kan een onderzoek worden aangevraagd bij onze delivery partners.

  Canada en Australië:
  Zendingen naar CA en AU zijn online met T&T niet te volgen zodra de zending de EU heeft verlaten. De status staat dan op “Vertrek uit het uitwisselingskantoor”, met als mededeling:  “Pakketdienst heeft je aangetekende zending ontvangen en overhandigt deze aan de postbode. Je postbode zal deze afleveren op het door jou gekozen adres”.
  De zending wordt wel met Scan en/of Handtekening afgeleverd door de Canadese en Australische Post. Op verzoek kunnen wij deze opvragen wanneer een zending niet binnen de opgegeven termijnen is afgeleverd.

  Schade aan een zending:
  Wanneer uw zending beschadigd is bezorgd, gebruik dan niet dit SOZ-formulier, maar stuurt u ruim binnen 7 dagen na bezorging een mail naar support@worldparcel.be met de volgende informatie en documentatie:
  • Minimaal 3 duidelijke foto’s van de de verpakking, binnenbescherming (chips, noppen o.i.d.) en de beschadigde inhoud;
  • De factuur c.q. invoice van de aankoop door de klant;
  • Datum van ontvangst door de klant;
  • Een verklaring van lokale delivery partner dat de zending beschadigd is afgeleverd ( te vragen aan de bezorger of lokaal postkantoor);
  • Korte omschrijving van wat er is gebeurd.
  Wij zullen dan zo snel mogelijk uw schade melden bij onze delivery partners en na akkoord, zal de claim vergoeding zo snel mogelijk verrekend worden op een volgende WorldParcel factuur.
  Schadebedrag wordt altijd uitgekeerd over de inkoopwaarde en niet over de verkoopwaarde van de zending.

  De leveringsdata zijn indicatief:
  • Eventuele vertragingen bij de douane zijn niet meegeteld, delivery partners kunnen geen invloed uitoefenen op beslissingen van de douane..
  • Vertragingen a.g.v. (Covid)maatregelen, stakingen, natuurrampen etc. zijn niet meegerekend.
  • De termijnen zijn geldig voor verzendingen naar de hoofdsteden van het land van de bestemming.
  • Voor eilanden en moeilijk toegankelijke gebieden moet men 1 tot 4 dagen extra rekenen.
  • Algemene of specifieke feestdagen in België / Duitsland / Nederland of in het land van de bestemming zijn niet meegerekend.
  • De delivery partner kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet respecteren van de opgegeven termijnen.